นโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าสินค้า

  1. เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้าทางร้านไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่
    1. เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากทางร้าน เช่น การส่งสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า

    **การเคลมสินค้า ไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า กรณีชำรุด เสียหาย ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปในส่วนที่ชำรุดเพื่อยืนยันก่อนคืนสินค้า

  2. เงื่อนไขการยกเลิกและขอคืนเงินค่าสินค้ารายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่สินค้าล่าช้าเกิน 30 วัน หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วัน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

 

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืน

ลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ของร้าน หรือ โทร. 095 569 9958, 095 963 2674, 02-5400472 จากนั้นทางร้านจะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา 30 วัน หรือสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง และทางร้านจะคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน

 

สินค้าส่งมาถึงหลังจากวันที่แจ้งยกเลิกซื้อสินค้าไปแล้วจะเป็นอย่างไร

วันที่ขอยกเลิกสินค้านั้นจะต้องเลยกำหนดเวลาในการได้รับสินค้าหรือสินค้านั้นยังไม่ถูกส่งออกไป แต่หากสินค้าถูกส่งออกมาแล้ว ผู้ซื้อต้องรอจนกว่าพัสดุจะมาถึงมือคุณ แล้วจึงทำการปฎิเสธการรับสินค้ากับทางไปรษณีย์ เมื่อสถานะในการรับพัสดุแจ้งว่า “สินค้าได้ถูกปฎิเสธการรับ” ผู้ซื้อถึงจะได้รับเงินคืนค่าสินค้าทันที

 

กรณีใดที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้

ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าสินค้าแก่ผู้ซื้อในกรณีต่อไปนี้

  1. กรณีที่ผู้ซื้อไม่พอใจคุณภาพของสินค้า หรือสภาพของสินค้าไม่เหมือนกับที่แสดงหน้าร้าน
  2. กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า แต่หากตรวจสอบกับไปรษณีย์แล้วสถานะตามรหัสพัสดุระบุว่า “ส่งสินค้าเรียบร้อย” ทางร้านไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องดำเนินเรื่องกับไปรษณีย์ด้วยตนเอง